Hoe werken wij

Inkomens continuïteit is het fundament onder uw ondernemerschap! Het afsluiten van een verzekering voor inkomenscontinuiteit is en verstandige keuze. Gelukkig kunt u dit nu via aovXLDirect helemaal zelf regelen.

1. Bepaal uw uitgangspunten

Op basis van de door u aangegeven uitgangspunten maken wij een berekening. Deze bespreken wij met u en indien u dit wenst, passen wij deze aan.

2. Akkoord met onze berekening

Na uw akkoord op de indicatieve berekening ontvangt u ons een dienstverleningsovereenkomst en de door u te maken kennis- en Ervaringstoets. Dit is een door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) verplicht document en stelt ons in staat te beoordelen of u over voldoende kennis beschikt om zelfstandig een ao-verekering af te sluiten. Het betreft een verdieping van de basis-inventarisatie. De kennis- en ervaringstoest bestaat uit:

  • Inzicht in uw vermogenspositie;
  • Inventarisatie van uw kennis over arbeidsongeschiktheid en verzekeren;
  • Inventarisatie van uw risicobereidheid;
  • Het begrijpen van belangrijke begrippen.

Na het succesvol afleggen van de K & E toets, ontvangt u de officiele berekening en alle documenten die de verzekeraar nodig heeft om tot acceptatie van de ao-verzekering over te gaan.

3. Beheer van uw verzekering

Als uw omstandigheden wijzigen is aanpassing van de verzekering vaak wenslijk. Onze werkzaamheden stoppen dus niet na het afsluiten van de verzekering! U kunt altijd bij ons terecht voor algemen vragen en voor wijzigingen:

  • Doorgegeven wijzigingen van uw ao-verzekering:
  • Adreswijzigingen;
  • Begeleding (administratieve) bij eventuele arbeidsongeschiktheid;
  • Enz.....

Daarnaast informeren wij u middels onze nieuwbrief informeren over ontwikkelingen in de markt als het belang om uw verzekering met regelmaat te controlleren en aan te passen aan gewijzigde omstandigheden. Let op: Wij adviseren u niet! De eindverantwoordelijk van het beheer en de juistheid van uw verzekering ligt bij u.